BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ STAVBY INTERIÉR

Byty Úštěk

projektová příprava: 2006
realizace: 2007
28 bytových jednotek
IN 30 mil. Kč vč. DPH