BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ STAVBY INTERIÉR

DENNÍ  STACIONÁŘ PSYCHIATRIE v MASARYKOVĚ  NEMOCNICI v ÚSTÍ n.L.

VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU DENNÍHO STACIONÁŘE, AMBULACÍ A ORDINACÍ PSYCHIATRIE v MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ n.L.
PROJEKTY – STUDIE 12/2019, INVESTIČNÍ NÁKLAD: 58 mil. Kč bez DPH
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.