BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ STAVBY INTERIÉR

JIP KARDIOCHIRURGIE MASARYKOVY NEMOCNICE v ÚSTÍ n.L.

VÝSTAVBA INTERMEDIÁRNÍ PÉČE v PAVILONU A2, 7 LŮŽEK, SESTERNA, TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
PROJEKTY – DPS/DSP 12/2018, INVESTIČNÍ NÁKLAD: 12 mil. Kč bez DPH
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.