BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ STAVBY INTERIÉR

STANICE  STARŠÍCH DĚTÍ – DĚTSKÁ KLINIKA – PAVILON D v MASARYKOVĚ  NEMOCNICI v ÚSTÍ n.L.

ÚPRAVA DISPOZIC 4. PODLAŽÍ PAVILONU D2 DĚTSKÉ KLINIKY
PROJEKTY – DPS 12/2017, INVESTIČNÍ NÁKLAD: 15 mil. Kč bez DPH
INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.