BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ STAVBY INTERIÉR

Bytové domy Vesec-Liberec

TŘI  BYTOVÉ  DOMY  A,B a C , SPOLUPRÁCE  S ing. arch. T.  RUDOLFEM
OBJEKT   A – 11 BYTOVÝCH JEDNOTEK
OBJEKT   B – 13 BYTOVÝCH JEDNOTEK
OBJEKT   C – 11 BYTOVÝCH JEDNOTEK
PROJEKTY – DUR 05/2018,  INVESTIČNÍ  NÁKLAD:  80 mil. Kč bez  DPH
INVESTOR: LADA  MARTIMEX