BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ STAVBY INTERIÉR

OBJEKT LABORATOŘÍ  PAH  PRO  POBOČKU ČHMÚ v ÚSTÍ n.L

CELKEM 5 LABORATOŘÍ, TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
PROJEKTY – DPS 04/2019, INVESTIČNÍ NÁKLAD: 25 mil. Kč bez DPH
INVESTOR: ČHMÚ PRAHA – KOMOŘANY