BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ STAVBY INTERIÉR

O společnosti ARCHATELIÉR 2000 a.s.

Jsme jednou z nejvýznamnějších projekčních kanceláří v severních Čechách a působíme na českém trhu od roku 2000.

Zabýváme se projektovou činností různého účelového zaměření v oblasti pozemních staveb.

Zajišťujeme následující služby:

v oblasti projekční činnosti

  • zpracovávání urbanistických a architektonických studií
  • pro objekty bytové a občanské výstavby zajišťuje studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, projekty k realizaci stavby
  • projekty interiérů
  • u svých projektů zajišťuje autorský dozor

v oblasti inženýrských služeb

  • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • technický dozor
  • kolaudační rozhodnutí
  • v oblasti reprografické
  • vydavatelskou činnost
  • grafické návrhy

poradenství v investiční výstavbě