BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ STAVBY INTERIÉR

REKONSTRUKCE  BYTOVÉHO  DOMU č.p.38, STARÉ KŘEČANY

REKONSTRUKCE č.p. 38 Z KANCELÁŘÍ A BYTŮ NA BYTOVÉ JEDNOTKY S PEČOVATELKÝM BYDLENÍM PRO SENIORY- 18 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO 30 OBYVATEL
PROJEKTY – DPS 06/2015, INVESTIČNÍ NÁKLAD: 40 mil. Kč bez DPH
INVESTOR: OBEC STARÉ KŘEČANY