BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ STAVBY INTERIÉR

VÝSTAVBA  NOVÉ  TKALCOVNY – LÁZNĚ  BĚLOHRAD

PROJEKTY – DPS 10/2016, INVESTIČNÍ NÁKLAD: 50 mil. Kč bez DPH
INVESTOR: E a M MANUFACTURING CR, spol. s r.o. -PECKA