BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ STAVBY INTERIÉR

NEBUŠICE – ÚZEMNÍ STUDIE

DOSTAVBA JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI NEBUŠIC
OKRSEK A 150 – BJ
OKRSEK B 45 – BJ
OKRSEK C 71 – BJ
OKRSEK D 19 – BJ
OKRSEK E 102 – BJ
OKRSEK F 11 – BJ
______________________________
CELKEM 398 BJ
PROJEKTY –STUDIE 12/2015, INVESTIČNÍ NÁKLAD: 1.990 mil. Kč bez DPH
INVESTOR: GP PLUS , spol. s r.o.