BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ STAVBY INTERIÉR

Viladomy Liberec – Ještědská ulice

TŘI VILOVÉ DOMY A, B a C
OBJEKT A – 9 BYTOVÝCH JEDNOTEK
OBJEKT B – 9 BYTOVÝCH JEDNOTEK
OBJEKT C – 9 BYTOVÝCH JEDNOTEK
CELKEM 27 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO 36 OBYVATEL
PROJEKTY – DUR 08/2017, INVESTIČNÍ NÁKLAD: 70 mil. Kč bez DPH
INVESTOR: LADA MARTIMEX