BYTOVÉ DOMY OBČANSKÉ STAVBY PRŮMYSLOVÉ STAVBY RODINNÉ DOMY SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ STAVBY INTERIÉR

VÝSTAVBA AREÁLU FIORINI INTERNATIONAL CR, spol. s r.o.

VÝSTAVBA VÝROBNÍ HALY, SKLADOVÝCH HAL A ADMINISTRATIVY
PROJEKTY –2013/2014,VÝSTAVBA PRVNÍ ETAPY 2015, INVESTIČNÍ NÁKLAD: 45 mil. Kč bez DPH
INVESTOR: FIORINI INTERNATIONAL CR, spol. s r.o.